Sante konpòtman

Nan 2015, Frannie Peabody Center te vin lisansye ak Eta Maine pou bay konsèy sou sante mantal. Sèvis sa yo nan kay asire bon jan kalite swen ak yon konesans espesyalize nan tretman VIH, transmisyon, risk, ak enpak stigma a ka gen sou chemen nan estabilite sante. Keith Riley, LCSW, ap bay konsèy kounye a ki te pase senk an kòm yon manadjè ka FPC. Sèvis sa yo ofri bay moun kèlkeswa sitiyasyon VIH.

Si ou enterese nan aksè nan sèvis konsèy sou konpòtman sante, tanpri kontakte manadjè ka FPC ou a. Si ou pa gen yon manadjè ka nan FPC, tanpri rele Charlotte Rogers, Sipèvizè Jesyon Ka, nan 207.749.5163.

(...)

Kounye a, Pwogram Sante Konpòtman FPC a aksepte MaineCare, Medicare, Cigna, Opsyon Sante Kominotè, Harvard Pilgrim ak Anthem BlueCross BlueShield.

Referans
(...)
Founisè Deyò kap refere kliyan nan pwogram sante konpòtman FPC a ta dwe ranpli dokiman sa yo ak kliyan an, ak faks nan atansyon Keith Riley a nan 207.879.0761, ansanm ak referans fòm lage ajans lan.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)