Pwogram ak Sèvis

Pwogram nou yo

Bay aksè a swen nan jesyon ka, sèvis sipò, konsèy sou sante konpòtman, ak asistans pou lojman. Sipòte moun konfòme yo ak medikaman kritik VIH - bese VIH chaj viral. Sipresyon soutni chaj viral diminye risk pou yo transmèt VIH ak kontribye nan sante ki dire lontan ak byennèt. Rediksyon risk nou yo, edikasyon, ak sèvis tès VIH bay kominote a zouti ki pi byen satisfè bezwen endividyalize nan prevansyon enfeksyon VIH.

Referans

Founisè Deyò kap refere kliyan nan sèvis jesyon ka FPC a ta dwe ranpli pake rekòmandasyon sa yo ak kliyan an, epi fakse nan 207.879.0761

(...)

Demann pou Sèvis Jesyon Ka

Founisè Deyò kap refere kliyan nan pwogram sante konpòtman FPC a ta dwe ranpli dokiman sa yo ak kliyan an, ak faks nan atansyon Keith Riley a nan 207.879.0761, ansanm ak referans fòm lage ajans lan.

Demann pou Sèvis Sante Konpòtman

FPC Fòm konpòtman konsomasyon Sante

Sous Maine ou pou prevansyon VIH ak resous sante seksyèl

(...)

PrEP207 se yon koleksyon òganizasyon kominotè ki baze sou ak founisè sèvis dedye a ede pasyan jwenn aksè nan PrEP, PEP, ak lòt sèvis enpòtan VIH nan Maine.

(...)

(...)

(...)

 

Resous pozitif

Defans Eta VIH / SIDA

(...)

Si w enterese nan patisipe nan opòtinite defans ak kominote fidbak ki pran plas an patenarya ak lòt founisè Maine ak mizisyen politik, tanpri imèl info@peabodycenter.org .

Zanmi Frannie

(...)

Zanmi Frannie se yon rezo divès sipòtè Frannie Peabody Center, moun kap bay swen, sivivan, zanmi, ak founisè medikal. Nou travay ansanm pou pataje enfòmasyon, defann chanjman, ak bati yon kominote solid pou sipòte moun ki gen VIH / SIDA nan Maine. Pou rantre nan, klike isit la.