top of page

Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

Undetectable Equals Untransmittable (U=U)

In recent years, an overwhelming body of clinical evidence has firmly established the HIV Undetectable = Untransmittable (U=U) concept as scientifically sound, say officials from the National Institutes of Health. U=U means that people living with HIV who achieve and maintain an undetectable viral load—the amount of HIV in the blood—by taking and adhering to antiretroviral therapy (ART) as prescribed cannot sexually transmit the virus to others.

 

The U=U campaign was developed by members of the HIV community to increase awareness about the relationship between viral suppression and the prevention of sexual transmission of HIV. For more information, visit preventionaccess.org

Case Management

Sa ki anba la yo disponib nan kliyan nan administratè ka yo:

 • yon sèl-a-yon sèl sipò

 • asistans ak aplikasyon pou asirans, lojman, sèvis sosyal, ak pwogram dwa

 • ede adrese pwoblèm legal, sante mantal, ak itilizasyon sibstans

 • konsèy pou redwi risk pou anpeche gaye VIH

 • asistans ijans pou swen dantè, swen pou je, ak lòt depans medikal (revni direktiv ak bouchon anyèl aplike)

 • asistans ijans avèk lwaye, ipotèk, ak peman pou sèvis piblik (revni direktiv ak yon limit anyèl aplike)

 • sibvansyon pou lokasyon (direktiv revni ak estanda pri lwaye aplike; tan lis dat yo varye).

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

HOPWA-Program-Data-Update-1.png
Housing

Sa ki anba la yo disponib nan kliyan nan administratè ka yo:

 • yon sèl-a-yon sèl sipò

 • asistans ak aplikasyon pou asirans, lojman, sèvis sosyal, ak pwogram dwa

 • ede adrese pwoblèm legal, sante mantal, ak itilizasyon sibstans

 • konsèy pou redwi risk pou anpeche gaye VIH

 • asistans ijans pou swen dantè, swen pou je, ak lòt depans medikal (revni direktiv ak bouchon anyèl aplike)

 • asistans ijans avèk lwaye, ipotèk, ak peman pou sèvis piblik (revni direktiv ak yon limit anyèl aplike)

 • sibvansyon pou lokasyon (direktiv revni ak estanda pri lwaye aplike; tan lis dat yo varye).

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Sèvis jesyon ka yo disponib nan biwo nou yo, kay kliyan yo, founisè medikal, lopital, mezon retrèt, enstalasyon koreksyonèl, ak nan anviwònman kominote ki apwopriye yo.

(...)

Anpil nan administratè ka nou yo gen yon Metriz nan Travay Sosyal. Gen lòt ki gen ane eksperyans ekivalan k ap travay ak moun ki gen VIH / SIDA. Tout manm anplwaye yo resevwa fòmasyon entansif sou anbochaj ak edikasyon kontinyèl ak opòtinite devlopman pwofesyonèl nan tout travay yo nan Frannie Peabody Center.

(...)

(...)

Behavioral Health

Jesyon Ka

Objektif prensipal nan sèvis jesyon ka VIH se asire kliyan yo gen resous ki nesesè yo reyalize ak kenbe sante ki estab.

Linkage to HIV and Hepatitis C Care

 

Getting tested is the first step in knowing your status and protecting your health.  Click the button below to learn more about our testing and prevention services.

bottom of page