top of page

Misyon

Abilite ak sipòte moun k ap viv avèk oswa ki afekte nan VIH / SIDA nan Maine nan swen entegre, edikasyon, defans, ak sèvis prevansyon.

Vizyon

Atravè inovasyon kontinye ak yon apwòch dedye kliyan ki santre, nou anvizaje yon fen nan transmisyon VIH ak SIDA ki gen rapò ak lanmò.

Valè

Frannie Peabody Center kondwi pa istwa vaste nou an nan fournir sèvis kliyan-santre ak sipò pou moun k ap viv avèk oswa ki afekte nan VIH / SIDA, ko-ki rive kondisyon, ak baryè nan swen. Frannie Peabody Center ankouraje konpasyon, detèminasyon, kouraj, transparans, enklizyon, kolaborasyon, ak inovasyon, pandan y ap rete fèm nan objektif nou yo nan sipòte sante soutni pou kliyan nou yo ak kominote a kòm yon antye.

Mission Statement
edi image -1.png
Our Statement on Equity, Diversity + Inclusion

FPC recognizes that oppression is easily replicated within the non-profit field, despite an organization’s stated mission, vision, and values. As such, the agency is committed to the ongoing process of evaluating, and implementing policies, procedures, and practices to ensure FPC is empowering, uplifting, and centering clients, staff, and community partners of historically marginalized identities within groups such as but not limited to: race, gender identity and expression, sexual orientation, class/socioeconomic status, age, ability, religion, native language, immigration status, and ethnicity.

FPC acknowledges that an equitable present and lasting future requires conscious action from all of us, and an awareness that these actions are intrinsic to achieving our mission, upholding our values and supporting the health and well-being of our community.

FPC denounces any form of racism or discrimination as it inhibits access to care and threatens the dignity of those we serve. We will continue to work with community partners, advocates, clients, funders and vendors to strengthen our programs through this lens, ensuring our services contribute to an equitable society.

EDI Statement

Ki gen konpòtman egzanplè nou an: vlope-alantou sèvis sipò pou sante soutni

(...)

Bay aksè a swen nan jesyon ka , konsèy sou konpòtman sante , ak pwogram asistans lojman sipòte moun nan konfòme yo avèk medikaman kritik VIH, konsa bese viral chaj VIH. Sipresyon soutni chaj viral diminye risk pou yo transmèt VIH ak kontribye nan sante ki dire lontan ak byennèt. Rediksyon risk nou yo, edikasyon, ak sèvis tès VIH bay kominote a zouti ki pi byen satisfè bezwen endividyalize nan prevansyon enfeksyon VIH.

(...)

Kiyès nou sèvi

Frannie Peabody Center kliyan fè fas a yon seri divès defi ak soti nan yon pakèt domèn sosyo-ekonomik orijin. Kliyan varye nan laj soti nan kèk ane a plis pase swasanndis, ak reprezante plizyè ras diferan, etnisite, ak peyi ki gen orijin, ilistre lefèt ke VIH / SIDA afekte tout moun nan nou.

(...)

Providing access to care through case management, behavioral health counseling, and housing assistance programs supports individuals in adhering to critical HIV medication, thus lowering HIV viral load.  Sustained viral load suppression reduces the risk of transmitting HIV and contributes to lasting health and wellness. Our risk-reduction, education, and HIV testing services provide the community with the tools that best meet individualized needs in preventing HIV infection.

Who We Serve

Frannie Peabody Center clients face a diverse set of challenges and come from a wide range of socio-economic backgrounds. Clients range in age from a few years to over seventy, and represent several different races, ethnicities, and countries of origin, illustrating the fact that HIV/AIDS affects all of us.

Frannie Peabody Center sèvi plis pase 400 moun k ap viv ak VIH / SIDA chak ane:
(...)
  • 60% ap viv anba liy povwete federal la

  • 35% sivivan vyolans domestik

  • 33% gen yon istwa nan oswa yo kounye a ki san kay

  • 75% ap fè fas ak abi sibstans ak / oswa pwoblèm sante mantal

Model

Finansman

Frannie Peabody Center se yon 501 (c) 3 òganizasyon san bi likratif. Pwogram nou yo resevwa finansman ki soti nan plizyè sous, ki gen ladan: Pati B nan Lwa sou modènizasyon Tretman Ryan White, Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), Depatman Lojman ak Devlopman Iben Opòtinite lojman pou moun ki gen SIDA (HOPWA) Sant Maine pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, Biwo Maine nan Sèvis MaineCare, United Way nan Greater Portland ak Konte York, osi byen ke lòt fondasyon prive.

UWSM_Logo_2021RGB_106 (1).png

Frannie Peabody

"Frannie te pran mouvman an prèske envizib nan aktivis SIDA nan Maine e te fè li imedyatman respektab ... Nou te soti nan sispann maladi a, pa gen anyen mwens, ak Frannie te pral yo dwe Joan nou an Arc." - John Preston

History
Board of Directors

Michael R. Stevenson, PhD, Prezidan

Michael McDonald, Vis Prezidan

David Masengesho, Trezorye

Justin Burkhardt, Sekretè

Jared Bornstein

Teddy Burrage

Doktè Thomas Courtney, MD

KJ Gormley

(...)

staff on beach cou.jpg
Agency Executive Staff

Katie Rutherford
Direktè Egzekitif

krutherford@peabodycenter.org

(...)

Lorena Delcourt

Direktè Finans

ldelcourt@peabodycenter.org

(...)

Manuela Arundel
Direktè Devlopman

marundel@peabodycenter.org

(...)

(...)

Board of Directors
bottom of page