Kiyès nou ye epi kiyès nou sèvi

Misyon

Abilite ak sipòte moun k ap viv avèk oswa ki afekte nan VIH / SIDA nan Maine nan swen entegre, edikasyon, defans, ak sèvis prevansyon.

Vizyon

Atravè inovasyon kontinye ak yon apwòch dedye kliyan ki santre, nou anvizaje yon fen nan transmisyon VIH ak SIDA ki gen rapò ak lanmò.

Valè

Frannie Peabody Center kondwi pa istwa vaste nou an nan fournir sèvis kliyan-santre ak sipò pou moun k ap viv avèk oswa ki afekte nan VIH / SIDA, ko-ki rive kondisyon, ak baryè nan swen. Frannie Peabody Center ankouraje konpasyon, detèminasyon, kouraj, transparans, enklizyon, kolaborasyon, ak inovasyon, pandan y ap rete fèm nan objektif nou yo nan sipòte sante soutni pou kliyan nou yo ak kominote a kòm yon antye.

FPC recognizes that oppression is easily replicated within the non-profit field, despite an organization’s stated mission, vision, and values. As such, the agency is committed to the ongoing process of evaluating, and implementing policies, procedures, and practices to ensure FPC is empowering, uplifting, and centering clients, staff, and community partners of historically marginalized identities within groups such as but not limited to: race, gender identity and expression, sexual orientation, class/socioeconomic status, age, ability, religion, native language, immigration status, and ethnicity.

Ki gen konpòtman egzanplè nou an: vlope-alantou sèvis sipò pou sante soutni

(...)

Bay aksè a swen nan jesyon ka , konsèy sou konpòtman sante , ak pwogram asistans lojman sipòte moun nan konfòme yo avèk medikaman kritik VIH, konsa bese viral chaj VIH. Sipresyon soutni chaj viral diminye risk pou yo transmèt VIH ak kontribye nan sante ki dire lontan ak byennèt. Rediksyon risk nou yo, edikasyon, ak sèvis tès VIH bay kominote a zouti ki pi byen satisfè bezwen endividyalize nan prevansyon enfeksyon VIH.

(...)

Kiyès nou sèvi

Frannie Peabody Center kliyan fè fas a yon seri divès defi ak soti nan yon pakèt domèn sosyo-ekonomik orijin. Kliyan varye nan laj soti nan kèk ane a plis pase swasanndis, ak reprezante plizyè ras diferan, etnisite, ak peyi ki gen orijin, ilistre lefèt ke VIH / SIDA afekte tout moun nan nou.

(...)
Frannie Peabody Center sèvi plis pase 400 moun k ap viv ak VIH / SIDA chak ane:
(...)
  • 60% ap viv anba liy povwete federal la

  • 35% sivivan vyolans domestik

  • 33% gen yon istwa nan oswa yo kounye a ki san kay

  • 75% ap fè fas ak abi sibstans ak / oswa pwoblèm sante mantal

Finansman

Frannie Peabody Center se yon 501 (c) 3 òganizasyon san bi likratif. Pwogram nou yo resevwa finansman ki soti nan plizyè sous, ki gen ladan: Pati B nan Lwa sou modènizasyon Tretman Ryan White, Sant Ameriken pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), Depatman Lojman ak Devlopman Iben Opòtinite lojman pou moun ki gen SIDA (HOPWA) Sant Maine pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi, Biwo Maine nan Sèvis MaineCare, United Way nan Greater Portland ak Konte York, osi byen ke lòt fondasyon prive.

Frannie Peabody

"Frannie te pran mouvman an prèske envizib nan aktivis SIDA nan Maine e te fè li imedyatman respektab ... Nou te soti nan sispann maladi a, pa gen anyen mwens, ak Frannie te pral yo dwe Joan nou an Arc." - John Preston

Atravè non nou ak travay nou yo, nou fyè pou nou onore memwa a epi selebre eritaj Frances W. Peabody (1903-2001), ki gen gwo enèji ak vizyon kontinye enstrimantal nan bay sèvis ak pwogram VIH / SIDA nan Sid Maine.

(...)

Katapulte nan epidemi VIH / SIDA a laj de 80, lè gran pitit pitit li a te dyagnostike ak SIDA, Frannie konsakre tèt li ak tout kè pou pwochen 18 ane yo nan bezwen moun ki gen VIH / SIDA, fanmi yo ak zanmi yo, ak òganizasyon ki sèvi yo.

Aprè lanmò pitit pitit li an 1984, Frannie te antre nan yon gwoup sipò pou SIDA. Li te sèlman dwat, blan-chveu, fanm aje nan yon gwoup jèn gason masisi. Frannie te ale nan chanje peyizaj la nan edikasyon VIH / SIDA ak sèvis nan Maine, ede etabli premye liy dirèk SIDA Maine an 1985, Pwojè SIDA Portland a (TAP) an 1985, ak ko-fondatè Peabody House an 1995.

(...)

Pou plis pase 10 zan, Frannie te dirije yon gwoup sipò chak semèn pou manman, zanmi ak manm fanmi moun ki gen VIH / SIDA. Lidè nasyonal la nan Dames Kolonyal yo te pale ouvètman sou kapòt ak seksyalite pou nenpòt moun ki ta koute e li te yon sipòtè fèm nan dwa masisi yo. Frannie temwaye devan Lejislati Maine sou bòdwo dwa masisi yo ak nan dènye ane li yo te Grand Marshall pou Parad Fyète anyèl la nan Portland.

(...)

Aprè lanmò li nan mwa jen 2001, lidè tou de Peabody House ak Pwojè SIDA a te deside ke non nouvo òganizasyon fusionné Frannie Peabody Center te fason ki pi apwopriye pou onore eritaj li nan sèvis ak avanse swen konpasyon pou ane kap vini yo.

(...)

Rekonèt nan Maine ak nasyonalman pou lidèchip ekstraòdinè li nan epidemi VIH / SIDA, remakab lavi sèvis Frannie Peabody a ak aktivis se yon enspirasyon pou tout moun ki travay ak volontè nan Frannie Peabody Center.

(...)

Konsèy administrasyon an

Michael R. Stevenson, PhD, Prezidan

Michael McDonald, Vis Prezidan

David Masengesho, Trezorye

Justin Burkhardt, Sekretè

Jared Bornstein

Teddy Burrage

Doktè Thomas Courtney, MD

KJ Gormley

(...)

Theo Greene, PhD

Eileen Levesque, Pharm.D., CSP

Sara Lewis

Jimmy Lucibello

Timote D. Stein, Esq.

Tiffany L. Townsend, NP, AAHIVS

Lidèchip

Katie Rutherford
Direktè Egzekitif

krutherford@peabodycenter.org

(...)

Lorena Delcourt

Direktè Finans

ldelcourt@peabodycenter.org

(...)

Manuela Arundel
Direktè Devlopman

marundel@peabodycenter.org

(...)

(...)