ribbon%20on%20pole_edited.jpg

Byenveni nan Frannie Peabody Center

Angaje nan swen konpasyon pou moun ki afekte nan VIH / SIDA nan Maine

Kòm yon sèl pwen antre pou moun ki afekte nan VIH / SIDA, Frannie Peabody Center ofri sèvis ki santre sou kliyan ki adrese defi inik chak moun. Pwogram FPC yo reflete Estrateji Nasyonal VIH / SIDA , ki vize pou redwi nouvo enfeksyon VIH, diminye disparite sante ki gen rapò ak VIH, epi ogmante aksè a swen pou optimize rezilta sante yo.

SERVICES

Offering comprehensive, wrap-around services to support continued engagement in care and contribute to overall health and wellness. 

ViiV_Nairobi024.jpg

HIV Case Management

Providing linkage to insurance, medical care, supportive services and community resources to support sustained health stability.

ViiV_London008.jpg

Housing Assistance 

Federally-funded housing assistance for eligible individuals living with HIV/AIDS in Maine.

ViiV_Portugal039.jpg

Behavioral Health Counseling

Low-barrier Mental Health Counseling for individuals regardless of HIV status.

ViiV_Portugal024.jpg

Prevention Services

Free, confidential testing for HIV, Hepatitis C,  & Syphilis, as well as help with PrEP & PEP navigation, outreach and education.

 
AIDS Ribbon

KOVID-19 MIZAJOU

Malgre ke biwo nou yo fèmen kounye a pou piblik la, anplwaye nou yo ekipe ak zouti k ap travay aleka pou kontinye sèvi moun ki gen VIH / SIDA san danje pandan kriz COVID-19 la atravè:

(...)

Jesyon Ka

Sante konpòtman

Sèvis Lojman

(...)

Rele 207.774.6877 oswa manadjè ka ou dirèkteman.

(...)

Pou dènye nouvèl yo ak dènye enfòmasyon sou COVID-19 klike isit la .

uwyc logo.png
wayne 8-23-17.png